Pomoc techniczna

Techland

Star-Force

W razie natrafienia na jakikolwiek problem z zabezpieczeniem star-force, najpierw upewnij się że:

 • Masz oryginalną płytę w napędzie
 • Płyta znajduje się w tym samym napędzie, w którym znajdowała się podczas instalacji programu.
 • Nie masz żadnych wirtualnych napędów [Alcohol, Daemon Tools, itp.]
 • W systemie Windows Vista uruchamiasz aplikację funkcją 'Uruchom jako administrator'.

 

 

Aktualizacja zabezpieczenia Star-Force pod Windows Vista i Windows 7

(wymagana do działania starszych aplikacji)
 1. Pobierz plik aktualizujący z tej strony i zapisz go na pulpicie: http://www.star-force.com/support/sfdrvup.zip
 2. Uruchom Grę/Program z którym są problemy klikając na niego prawym przyciskiem myszki i wybierając opcję "Uruchom jako administrator" (Windows Vista/7).
 3. Jeśli pojawi się jakikolwiek błąd bądź komunikat (np o zablokowanym sterowniku) nie wyłączaj go! Ma pozostać widoczny na pulpicie.
 4. W tym momencie należy uruchomić pobrany plik sfdrvup.exe.
 5. Jeśli aktualizacja się powiedzie zostanie wygenerowany komunikat w języku angielskim, po jego zatwierdzeniu komputer zostanie uruchomiony ponownie.
 6. Gra/Program powinna działać poprawnie.

 

 

Aktualizacja zabezpieczenia w przypadku wersji 5.5 lub nowszej.

Od wersji 5.5 został wprowadzony graficzny interfejs użytkownika (GUI), który można uruchomić dwukrotnie klikając na plik Protect.exe. który znajduje się w głównym katalogu produktu. Uruchamiając go zyskujemy dostęp do następujących opcji (opcje nie dotyczą zabezpieczenia stosowanego w Translatorach):

 • Check driver status – Sprawdzenie statusu sterowników zabezpieczenia.
 • Download and install driver update – Automatyczna aktualizacja zabezpieczenia (wymagany dostęp do Internetu).
 • Install driver – Instalacja sterownika zabezpieczenia.
 • Remove driver if it is not used by other installed application – Usunięcie sterownika zabezpieczenia jeśli nie jest używany przez inną aplikację 
 • Remove driver completely – Całkowite usunięcie sterownika zabezpieczenia, nawet jeśli korzysta z niego inna aplikacja.

 

 

Pojawia się komunikat, że płyta umieszczona w napędzie jest nieoryginalna

Proszę sprawdzić czy warunki prawidłowego działania zabezpieczenia są spełnione (patrz powyżej). Jeśli problem się powtórzy, naciśnij przycisk 'Informacje', a następnie 'Czytaj raport' i wyślij wygenerowany raport na adres info@techland.pl.

 

 

Pojawia się komunikat "Message: Unable to run process C:\Program Files\[...]\PROTECT.exe (error code 5)"

Błąd ten oznacza, że jakiś program firm trzecich blokuje dostęp do pliku PROTECT.exe (może to być np. program antywirusowy). Wyłącz wszystkie programy działające w tle (więcej informacji na temat wyłączania programów działających w tle znajdziesz w dziale "Optymalizacja systemu").

 

 

Pojawia się komunikat (nagłówek) "Protection System fatal Error"

Jedna z bibliotek zabezpieczenia uległa uszkodzeniu - przeinstaluj aplikację.