Pomoc techniczna

Techland

FIM Speedway Grand Prix 4

Instalacja - uruchomienie

  • Błąd weryfikacji numeru seryjnego

    Proszę upewnić się że numer jest wpisywany prawidłowo, jeśli nadal będzie pojawiać się informacja o błędnym numerze proszę wyświetlić zawartość płyty i skopiować z niej plik o nazwie "InstallFile.myk" do dowolnego katalogu w systemie. Następnie w tym samym katalogu proszę umieścić plik który można pobrać z tej lokacji:
    LINK
    na koniec proszę pobrany plik uruchomić, jeśli nadal wystąpi błąd w weryfikacji numeru na pulpicie zostanie utworzony plik error.ini proszę go koniecznie podesłać na naszego maila info@techland.pl