Pomoc techniczna

Techland

Russkij Translator

Problemy z równoczesnym działaniem kilku translatorów

 • Kilka translatorów nie chce działać na jednym komputerze

  Problem kompatybilności występuje z nowymi translatorami:
  English Translator XT
  Deutsch Translator XT
  Russkij Translator XT
  Francais Translator XT

  Rozwiązaniem jest instalacja najnowszych aktualizacji które są dostępne pod adresami:

  1.English Translator XT Professional
  http://update.techland.pl/translator/ETPro_4_8_2.exe


  2.English Translator XT Personal
  http://update.techland.pl/translator/ETPer_4_8_2.exe


  3.Deutsch Translator XT
  http://update.techland.pl/translator/DTXT_4_8_2.exe


  4.Français Translator XT
  http://update.techland.pl/translator/FTXT_4_8_2.exe


  5.Русский Translator XT
  http://update.techland.pl/translator/RTXT_4_8_2.exe

Rejestracja

 • Gdzie mogę rejestrować program?

   Sposób rejestracji Translatorów:
  (Uwaga, proszę zwrócić uwagę na oznaczenia, translatory bez słowa XT w nazwie zazwyczaj są translatorami starszymi)

  Dla nowych translatorów (Deutsch Translator XT, FrançaisTranslator XT,  Russkij Translator XT, English Translator XT2 Synergy)
  Dokładna procedura rejestracyjna jest opisana w Instrukcji Obsługi.
  Rejestracja programu odbywa się automatycznie lub na stronie:
  http://proactive.star-force.com/2.0/activate.php?lang=pl
  Jeśli przekroczą państwo liczbę możliwych rejestracji w ciągu 14 dni automatycznie jedna aktywacja jest zwracana.

  Pozostałe Translatory, Tłumacze komputerowe oraz Wielki słownik. (W tym English Translator XT Home, Personal, Professional)
  Ich rejestracja odbywa się tylko i wyłącznie na stronie:
  http://register.techland.pl/
  U góry strony jest puste pole do wpisania Unikalnego numeru instalacyjnego, po jego wpisaniu i naciśnięciu "rejestruj" pojawi się nowy klucz rejestracji który należy wpisać w programie w pole "Klucz rejestracji" i na koniec zatwierdzić "Aktywuj numer"
  Wizard rejestracji nie działa z powodu nowego systemu rejestracji który nie wymaga podawania danych osobowych.


  Dodatkowe Wyjaśnienia
  Numer seryjny:
  Jest to numer zazwyczaj naklejany na pierwszą stronę instrukcji użytkownika i jest to numer stały wymagany do instalacji produktu oraz rejestracji na stronie. Format numeru seryjnego XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

  Unikalny numer instalacyjny:
  Wyświetla się w programie po jego instalacji, uruchomieniu oraz naciśnięciu przycisku "Zarejestruj program" (jeśli po uruchomieniu wyświetla się komunikat "Błąd instalacji" proszę przeinstalować program oraz ponownie go uruchomić)
  UWAGA! Jest to numer zmienny za każdym razem gdy Państwo zainstalują program numer wyświetli się inny i za każdym razem należy ponownie zarejestrować program na stronie. Format Unikalnego numeru instalacyjnego: IN-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

  Klucz rejestracji/aktywacyjny/odblokowującymi
  Uzyskuje się go po rejestracji programu na stronie. Jest również zmienny i jest generowany oraz działa tylko z tym unikanym numerem instalacyjnym dla którego został wygenerowany. W celu zarejestrowania programu wpisuje się go w wolne pole poniżej unikalnego numeru instalacyjnego. W przypadku gdy wpisany klucz aktywacyjny nie był wygenerowany dla danego Unikalnego numeru instalacyjnego po ponownym uruchomieniu programu wystąpi błąd instalacji programu, w takim przypadku należy przeinstalować program oraz zarejestrować na stronie używając aktualnie wyświetlanego Unikalnego numeru instalacyjnego. Format klucza aktywacyjnego: XXXX-XXXX-XX-XXXX

 • Pojawia się komunikat "Odinstaluj i zainstaluj program ponownie używając nowego klucza Instalacji"

  Istnieją dwie możliwe przyczyny wyświetlania się tego komunikatu:
  - Podawanie starego numeru Rejestracji/Aktywacji (po zmianie komputera, reinstalacji systemu). Rozwiązaniem jest przeinstalowanie programu i ponowna jego rejestracja (http://register.techland.pl).
  - Użycie opcji "Cofnij do ostatnio działającej konfiguracji" konsoli odzyskiwania systemu. Rozwiązanie to przeinstalowanie programu; rejestracji można dokonać za pomocą starego numeru Rejestracji/Aktywacji.