Pomoc techniczna

Techland

Heroes of Annihilated Empires

Nieprawidłowe działanie gry

 • Brak odtwarzania dźwięku lub przerywany dźwięk

  Sprawdź, czy w tym samym czasie, gdy uruchomiona jest gra, nie są uruchomione żadne programy w dużym stopniu obciążające procesor oraz/lub kartę dźwiękową (takie jak programy do archiwizacji, kodery dźwięku oraz obrazu itp.). Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano najnowsze sterowniki oraz włączona jest opcja akceleracji dźwięku w panelu sterowania Windows. Sprawdź, czy wszystkie napędy i sterowniki korzystają z trybu transferu danych DMA, który w przeciwieństwie do starego trybu nie obciąża nadmiernie procesora i nie blokuje systemu.

 • Częstotliwość odświeżania ekranu zazwyczaj przekracza dopuszczalne limity w związku ze zmianą rozdzielczości ekranu.

  Spróbuj ustawić najwyższą częstotliwość odświeżania ręcznie. Aby to zrobić, należy określić wartość częstotliwości odświeżania dla odpowiedniej rozdzielczości w pliku VideoConfig.txt: RefreshRateBias = <wartość częstotliwości, Hz>. Np.: RefreshRateBias = 75

 • Gra Heroes of Annihilated Empires a routery korzystające z translacji NAT:

  Nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności gry Heroes of Annihilated Empires u komputerów łączących się z internetem za pośrednictwem routera korzystającego z translacji NAT, a nawet translacji NAT jeden-do-jednego.
  Użytkownicy komputerów łączących się z internetem w ten sposób mogą jedynie dołączać do gier utworzonych przez innych graczy i nie mogą inicjować własnych gier. Teoretycznie mogą stworzyć własną grę, ale inni gracze nie zobaczą jej, a co za tym idzie, nie będą mogli do niej dołączyć. Pełna funkcjonalność jest w takim wypadku możliwa, ale zależy od topologii sieci oraz rodzaju zastosowanego rotuera.

 • Gra nie może się połączyć z serwerem internetowym lub z pokojami gier utworzonych wewnątrz sieci.

  Sprawdź, czy w opcjach ustawienia sieci lokalnej włączona jest wymiana pakietów danych z innymi komputerami należącymi do sieci.

 • Gra zawiesza się, zanim rozpocznę rozgrywkę!

  Dzieje się to z powodu problemów ze sterownikami, sprzętem lub bibliotekami DirectX. Problemy te można usunąć instalując najnowsze wersje sterowników lub zmieniając niektóre ustawienia. Aktualne sterowniki można znaleźć na płycie z grą.

 • Kiedy gram przez dłuższy czas, gra się zawiesza.

  Jest to najczęściej związane z problemami dotyczącymi sterowników grafiki. Jeśli nie były one aktualizowane przez kilka miesięcy, gra może się zawieszać. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą wersję sterownika karty graficznej.

 • Problemy z odtwarzaniem sekwencji filmowych oraz komiksowych

  Sprawdź, czy na komputerze zainstalowane są najnowsze sterowniki karty graficznej oraz w tym samym czasie, gdy uruchomiona jest gra, nie są uruchomione żadne programy korzystające z nakładki wideo (są to między innymi odtwarzacze filmów, programy do wideokonferencji oraz programy przechwytujące obraz). W wypadku niektórych sterowników można nakładkę wideo wyłączyć, dzięki czemu jej wykorzystanie nie będzie możliwe.

 • Usuwanie problemów z routerami (bramkami) internetowymi

  Jeśli natomiast komputer nie posiada routawalnego adresu, natomiast połączony jest z routerem korzystającym z translacji adresów sieciowych (NAT), dzięki czemu jedyny realny adres IP routera może być wykorzystywany przez wszystkie komputery połączone w sieci, to w czasie gry wieloosobowej mogą wystąpić problemy.

   

    Aby ich uniknąć, należy zezwolić innym komputerom połączonym z komputerem gracza przez internet na inicjowanie połączeń z tym komputerem. Wynika to z faktu, że jeśli tylko router ma rzeczywisty, routowalny adres IP, to inne komputery z dostępem do internetu nie mogą wysyłać informacji bezpośrednio do jednego z komputerów połączonych w sieć pod routerem. Jedynym adresem IP, na który mogą one wysyłać dane, jest rzeczywisty adres routera.

  W takiej sytuacji należy zastosować jeden z trzech opisanych poniżej wariantów:

   

  1. Najtańszym i najprostszym rozwiązaniem jest nakazanie routerowi przesyłanie wszystkich pakietów przychodzących do niego z internetu na porty TCP oraz UDP 34000-34005 oraz port TCP 6667 do konkretnego komputera. Oznacza to, że grę w trybie wieloosobowym przez internet będzie można prowadzić tylko na jednym z komputerów połączonych w sieć lokalną, gdyż tylko on będzie otrzymywał prośby o połączenia od innych graczy poza siecią.

   

  2. Kolejnym prostym rozwiązaniem jest stworzenie zestawu rzeczywistych, routowalnych adresów IP za pomocą translacji adresów sieciowych jeden-do-jednego. W maskaradach NAT jeden-do-jednego router podstawia za nieroutowalny adres IP komputera połączonego w sieci jeden z rzeczywistych, routowalnych adresów IP przydzielonych temu komputerowi z zestawu adresów. Komputery lub inne hosty łączące się za pośrednictwem internetu będą mogły wysyłać dane do routera korzystając z adresu maskarady, a router będzie "wiedział", do którego komputera w sieci lokalnej te dane wysłać dzięki przydziałowi NAT jeden-do-jednego.

   

  3. Sytuacją wyjątkową, która jednak powinna być doskonałym, choć trudniejszym i droższym rozwiązaniem, jest skonfigurowanie komputera połączonego z siecią lokalną, aby używał rzeczywistego, routowalnego adresu IP. Taki komputer potrzebowałby albo dwóch interfejsów sieciowych (jeden dla sieci lokalnej i jeden dla internetu) lub nie mógłby być połączony z siecią lokalną i internetem jednocześnie.

 • Usuwanie problemów z zaporą firewall

  - Problemy z zaporą firewall polegają na tym, że pewne rodzaje usług internetowych lub danych są BLOKOWANE. Aby gra wieloosobowa w Heroes of Annihilated Empires była możliwa, porty TCP i UDP 34000-34005 oraz port TCP 6667 powinny być otwarte na komunikację w obu kierunkach.

  - Poza tym, że pakiety UDP muszą przechodzić przez zaporę firewall w obu kierunkach komputera, po obu stronach zapory muszą być w stanie inicjować przepływ danych ważnych, co jest istotne w wypadku zapór firewall z filtrowaniem pakietów. Zapory te zazwyczaj zezwalają na przepływ danych w obu kierunkach WYŁĄCZNIE w sytuacji, jeśli zostanie to zainicjowane przez komputer znajdujący się za zaporą firewall, ale blokują próby połączeń inicjowane przez hostów znajdujących się poza zaporą, skierowane do hostów znajdujących się wewnątrz zapory.

 • W czasie gry pojawiają się problemy z grafiką.

  Zainstaluj zaktualizowany sterownik karty graficznej oraz nowe biblioteki DirectX w wersji 9c. Podobnie postąpić należy w wypadku problemów z dźwiękiem - należy zainstalować najnowsze sterowniki karty dźwiękowej

 • WSKAZÓWKI I PORADY

  - Jeśli gra wolno chodzi na komputerze wyposażonym w kartę graficzną z mniej niż 128 MB pamięci RAM, spróbuj ustawić "niską" jakość animacji (a także, opcjonalnie "niską" jakość cieni). Taka zmiana powinna zaowocować poprawą szybkości działania gry.

   

  - Podczas gry wieloosobowej nie używaj kombinacji klawiszy Alt-Tab, bo spowoduje to automatyczną przegraną.

   

  - Aby gra przez internet odbywała się płynnie przy kontrolowaniu wielu jednostek, komputer powinien być wyposażony w conajmniej 768 MB lub 1 GB pamięci systemowej.

   

  - Aby zwiększyć płynność gry internetowej, zalecane jest ustawienie rozdzielczości ekranu 1024x768.

   

  - Jeśli gra się zawiesza, występują problemy z płynnością jej działania bądź wczytywaniem, warto sprawdzić ustawienia pliku wymiany (pliku odpowiedzialnego za wymianę pamięci wirtualnej). Aby dostosować ustawienia tego pliku, należy: (dla systemu Windows XP Home Edition): kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Mój Komputer i wybrać z menu opcję "Właściwości". W oknie właściwości kliknąć zakładkę "Zaawansowane". W oknie, które pojawi się na ekranie, kliknąć przycisk "Ustawienia" w polu "Wydajność". Po kliknięciu zakładki "Zaawansowane" w oknie opcji wydajności, które pojawi się na ekranie, kliknąć należy przycisk "Zmień" w polu "Pamięć wirtualna". W oknie pamięci wirtualnej, po wybraniu dysku systemowego, należy wybrać opcję "Rozmiar kontrolowany przez system" lub "Rozmiar niestandardowy" i wpisać dla rozmiaru początkowego wartość 3200, a dla rozmiaru maksymalnego 4400. Po kliknięciu przycisku "Ustaw" należy uruchomić komputer ponownie. Najlepiej najpierw spróbować ustawić rozmiar pliku wymiany na "Rozmiar kontrolowany przez system", a jeśli to nie pomoże, wykorzystać rozmiary podane powyżej.

Problemy z szybkością oraz stabilnością działania

 • Optymalizacja systemu

  Gdy komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe a mimo wszystko gra działa "wolno" lub niestabilnie, zachęcamy do zapoznania się z naszymi wskazówkami na temat Optymalizacji systemu